Historik

Historik

 

 

Dåvarande Mc Donalds ägaren i Sundsvall kontaktade en droginformatör i kommunen och förmedlade sin oro för de ökande våld- och drogtendenserna i city. De beslöt att kalla till ett möte för att försöka göra något åt saken.

Första träffen skedde under senhösten 1999. Representanter från Kultur & fritid, Polisen, Svenska kyrkan, Socialtjänsten, Frivilliga organisationer, Privata företag och Engagerade vuxna deltog. City projektet som funnits hade tyvärr avslutats några år tidigare. Visionen blev att samla de krafter som fanns för att få ett lugnare city. Samordning gjordes med dem som redan nattvandrade.

 

Från och med det mötet har ett stort planerings-arbete pågått för att förverkliga detta viktiga nattvandringsprojekt. Ambitionen har varit att engagera föräldrar, kyrkor, frivilliga organisationer i kvällar i city och skapa ökad medvetenhet hos bl.a. politiker. Allt för att se till att vuxna nyktra människor kommer ut på stan.

 

Lokala skolstyrelser och föräldraråd besöktes för att presentera projektet. Alla skolstyrelser/föräldraråd  ställde sig positiva till föräldramedverkan i Vuxna på stan. Man ville erbjuda föräldrarna att kunna delta i nattvandring på ett organiserat och lätt sätt.

De flesta föräldrar hade aldrig varit i city på kvällstid under helger för att nattvandra. 

 

Premiärkvällen för vandringarna skedde i april 2000.

 

Idag är Vuxna på stan en förening som består av en styrelse med representanter från, Svenska kyrkan, Sundsvalls kommun, Polisen, Rotary och andra vuxna.